Search form

1 โครินธ์ 1:2

2เถิง​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์ พระเจ้า​ได้​เยียะ​หื้อ​ต้าน​บริสุทธิ์​โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์ กับ​ได้​ฮ้อง​ต้าน​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​ฮ่วม​กับ​กู้​คน​ใน​กู้ๆ ตี้ ตี้​อธิษฐาน​ใน​นาม​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เขา​กับ​ของ​เฮา