Search form

1 โครินธ์ 1:20

20ไหน​หมู่​คน​หลวก ไหน​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์ ไหน​หมู่​นัก​ปราชญ์​สมัย​นี้ พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หัน​แล้ว​บ่ใจ้​กา ว่า​ปั๋ญญา​ของ​โลก​นี้​มัน​ง่าว