Search form

1 โครินธ์ 1:23

23แต่​หมู่​เฮา​บอก​ข่าวดี​เรื่อง​ของ​พระคริสต์​ตี้​ถูก​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน เรื่อง​นี้​เยียะ​หื้อ​จาว​ยิว​โขด กับ​คน​ต่างจ้าด​ก็​ถือ​ว่า​เป๋น​เรื่อง​ง่าวๆ