Search form

1 โครินธ์ 1:24

24แต่​สำหรับ​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​ฮ้อง​มา​หื้อ​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​นั้น บ่ว่า​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​จาว​กรีก​ก็​หัน​ว่า​พระ​คริสต์​เป๋น​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พระ​ปั๋ญญา​ของ​พระเจ้า