Search form

1 โครินธ์ 1:28

28พระเจ้า​ได้​เลือก​หมู่​ตี้​โลก​ถือ​ว่า​ต่ำต้อย กับ​หมู่​คน​ตี้​โดน​ดูถูก​ดู​แควน​กับ​หัน​ว่า​บ่สำคัญ เปื้อ​เยียะ​หื้อ​สิ่ง​ตี้​โลก​ถือ​ว่า​สำคัญ เป๋น​สิ่ง​บ่สำคัญ