Search form

1 โครินธ์ 1:30

30เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระเยซู​คริสต์​ได้​ก็​โดย​พระองค์​นี้​ละ พระเจ้า​ตั้ง​หื้อ​พระองค์​เป๋น​พระปั๋ญญา​จาก​พระเจ้า​เปื้อ​เฮา เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​กับ​เยียะ​หื้อ​เฮา​บริสุทธิ์ กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​ไถ่​เฮา​หื้อ​มี​อิสระ​จาก​บาป