Search form

1 โครินธ์ 1:8

8พระองค์​จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ​จ๋น​เถิง​ตี้สุด เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​บ่มี​ตี้​ติ​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​ปิ๊ก​มา