Search form

1 โครินธ์ 10

เปาโล​เตื๋อน​เรื่อง​ฮูป​เคารพ

1ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เถิง​ต๋อน​ตี้​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา​ได้​ตวย​โมเสส​ไป หมู่​เขา​อยู่​ใต้​ก๋าน​ปกป้อง​ของ​เมฆ กับ​ได้​เตียว​ลัด​ทะเล​ไป​กู้​คน 2เหมือน​ว่า​หมู่​เขา​ได้ฮับ​บัพติศมา​ภาย​ใต้​เมฆ​กับ​ใน​ทะเล​นั้น แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ก๋าย​เป๋น​ผู้​ติดต๋าม​โมเสส​กู้​คน 3หมู่​เขา​ได้​กิ๋น​ของกิ๋น​ติ๊บ​จาก​สวรรค์​อย่าง​เดียว​กั๋น 4กับ​ได้​กิ๋น​น้ำ​ติ๊บ​จาก​สวรรค์​เหมือน​กั๋น​กู้​คน ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​ได้​กิ๋น​น้ำ​ตี้​ไหล​ออก​มา​จาก​บ่าหิน​ศักดิ์สิทธิ์​ก้อน​ใหญ่​ตี้​ไป​กับ​เขา บ่าหิน​นั้น​ก็​คือ​พระคริสต์ 5แต่​พระเจ้า​ก็​ยัง​บ่ปอใจ๋​คน​ส่วนใหญ่​ใน​หมู่​เขา หมู่​เขา​จึง​ต้อง​ต๋าย​เหี้ย​เบอะ​เหี้ย​เบ๋อ​อยู่​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร

6เรื่อง​นี้​ก็​เป๋น​ตั๋วอย่าง​เตื๋อน​หมู่​เฮา เปื้อ​บ่หื้อ​เฮา​มี​ใจ๋​ใค่​อยาก​ใน​สิ่ง​ตี้​บ่ดี​อย่าง​คน​หมู่​นั้น 7หมู่​ต้าน​ห้าม​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ​เหมือน​ตี้​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​เยียะ​กั๋น อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “หมู่​คน​นั้น​นั่ง​ลง​กิ๋น​กับ​ดื่ม แล้ว​ก็​ลุก​ขึ้น​มา​เต้นๆ ฟ้อนๆ มั่วสุม​ตาง​เพศ” 8หมู่​เฮา​ห้าม​เยียะ​บาป​ตาง​เพศ​เหมือน​ตี้​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​เยียะ​กั๋น แล้ว​ก็​ต้อง​ต๋าย​ใน​วัน​เดียว​กั๋น​เถิง​สอง​หมื่น​สาม​ปัน​คน 9หมู่​เฮา​ห้าม​ลองดี​พระคริสต์​เหมือน​ตี้​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​เยียะ​กั๋น แล้ว​ก็​ต้อง​โดน​งู​สก​ต๋าย 10หมู่​ต้าน​ห้าม​จ่ม​เหมือน​ตี้​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​จ่ม​กั๋น จ๋น​พระเจ้า​ต้อง​ส่ง​ทูต​มา​ฆ่า​หมู่​เขา 11เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​เปื้อ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​เตื๋อน​คน​อื่น กับ​ได้​เขียน​เอา​ไว้​เปื้อ​เตื๋อน​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​ยุค​ใก้​สิ้น​โลก 12จาอั้น ใผ​ตี้​กึ๊ด​ว่า​ตั๋ว​ยืน​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ​ดี​แล้ว ก็​หื้อ​หละวัง​หื้อ​ดี จะ​ได้​บ่โก้น​ลง​ไป 13ก๋าน​ลองใจ๋​ตึงหมด​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​ต่าง​จาก​ตี้​เกย​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​ตังหลาย​มา​แล้ว แต่​พระเจ้า​สัตย์ซื่อ พระองค์​จะ​บ่ยอม​หื้อ​หมู่​ต้าน​ถูก​ลองใจ๋​เกิ๋น​ก๋ำลัง​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​จะ​ทน​ได้ พระองค์​จะ​หื้อ​ตาง​ออก​กับ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ทน​ได้

14จาอั้น เปื้อน​ตี้​ฮัก​เหย หื้อ​หนี​จาก​ก๋าน​นับถือ​ฮูป​เคารพ​เน่อ 15ข้าพเจ้า​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​อย่าง​อู้​กับ​คน​ตี้​มี​ปั๋ญญา หื้อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​เต๊อะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้ 16เมื่อ​เฮา​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ต๋อน​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ใน​โต๊ะ​ของ​พระองค์ เฮา​ก็​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​เลือด​ของ​พระคริสต์​บ่ใจ้​กา กับ​เมื่อ​เฮา​บิ​กิ๋น​เข้าหนมปัง เฮา​ก็​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​ตวย​บ่ใจ้​กา 17เถิงแม้​หมู่​เฮา​มี​อยู่​หลาย​คน​ก็​ต๋าม แต่​ย้อน​มี​เข้าหนมปัง​ก้อน​เดียว​ตี้​หมู่​เฮา​กิ๋น​ตวย​กั๋น เฮา​จึง​ได้​ก๋าย​เป๋น​ตั๋ว​เดียว​กั๋น

18หื้อ​ผ่อ​จาว​อิสราเอล​หั้น​เต๊อะ คน​ตี้​กิ๋น​ของ​ปู่จา​แล้ว ก็​มี​ส่วนฮ่วม​ใน​ก๋าน​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​พระเจ้า​ตี้​แต้น​ปู่จา​ตวย​บ่ใจ้​กา 19ต้าน​ฮู้​ก่อ​ว่า​ข้าพเจ้า​หมายเถิง​อะหยัง หมาย​ความ​ว่า​ของกิ๋น​ตี้​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว​นั้น​มี​ก้า​กา ฮูป​เคารพ​นั้น​สำคัญ​กาว่า​ใด 20บ่ใจ้​เน่อ ข้าพเจ้า​หมายเถิง​ว่า เครื่องปู่จา​ตี้​หมู่​เขา​เอา​มา​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​นั้น​ก็​ได้​ปู่จา​ผี บ่ใจ้​พระเจ้า ข้าพเจ้า​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ส่วนฮ่วม​อะหยัง​กับ​ผี​หมู่​นั้น 21หมู่​ต้าน​จะ​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ของ​ผี​ตวย​กั๋น​บ่ได้ จะ​กิ๋น​ฮ่วม​โต๊ะ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​โต๊ะ​ของ​ผี​ตวย​กั๋น​ก็​บ่ได้ 22หมู่​เฮา​ใค่​อยาก​เยียะ​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ขอย​กา หมู่​เฮา​กึ๊ด​ว่า​หมู่​เฮา​มี​ก๋ำลัง​นัก​เหลือ​พระองค์​กา

เยียะ​กู้​อย่าง​เปื้อ​ถวาย​เกียรติ​พระเจ้า

23บาง​คน​อู้​ว่า “เฮา​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้” แต่​บ่ใจ้​กู้​อย่าง​ตี้​เยียะ​นั้น​จะ​เป๋น​ประโยชน์ “เฮา​มี​สิทธิ์​เยียะ​อะหยัง​ก็​ได้” แต่​บ่ใจ้​กู้​อย่าง​นั้น​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​จ๋ำเริญ​ขึ้น 24บ่ดี​หันแก่​ตั๋ว แต่​หื้อ​หันแก่​คน​อื่น​ตวย 25จิ๊น​ตี้​ขาย​ต๋าม​กาด​นั้น​กิ๋น​ได้​เน่อ ก็​บ่ต้อง​กึ๊ด​นัก​ว่า​จะ​ผิด​ก่อ 26ย้อน​มี​เขียน​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ปื๊น​ดิน​กับ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​โลก เป๋น​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า” 27ถ้า​มี​ใผ​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​เจิญ​หมู่​ต้าน​ไป​กิ๋นเลี้ยง แล้ว​ต้าน​ใค่​ไป กู้​อย่าง​ตี้​เขา​ดา​หื้อ​กิ๋น​นั้น ก็​กิ๋น​ได้​โดย​บ่ต้อง​กึ๊ด​นัก​ว่า​จะ​ผิด​ก่อ 28แต่​ถ้า​มี​ใผ​มา​บอก​หมู่​ต้าน​ว่า “ของกิ๋น​หมู่​นี้​เขา​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​แล้ว” ต้าน​ก็​บ่ต้อง​กิ๋น​เปื้อ​หัน​แก่​คน​ตี้​บอก​นั้น กับ​เปื้อ​หันแก่​จิต​สำนึก 29ข้าพเจ้า​บ่ได้​หมายเถิง​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​ต้าน แต่​หมายเถิง​จิต​สำนึก​ของ​คน​ตี้​บอก​นั้น บาง​คน​อาจ​จะ​ถาม​ว่า เยียะ​หยัง​อิสระ​ของ​เฮา​ต้อง​ขึ้น​อยู่​กับ​จิต​สำนึก​ของ​คน​อื่น​ตวย 30ถ้า​ข้าพเจ้า​กิ๋น​โดย​ก๋าน​ขอบ​พระคุณ เยียะ​หยัง​ต้อง​มี​ใผ​มา​ว่า​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​แล้ว 31ย้อนจาอั้น​บ่ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​กิ๋น​จะ​ดื่ม​อะหยัง กาว่า​จะ​เยียะ​อะหยัง​ก็​ต๋าม หื้อ​เยียะ​เปื้อ​ถวาย​เกียรติ​พระเจ้า 32บ่ดี​เป๋น​ต้น​เหตุ​หื้อ​หมู่​จาว​ยิว กาว่า​จาว​กรีก กาว่า​หมู่​คน​ใน​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า​หลงผิด​ไป 33เหมือน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮิ​เยียะ​กู้​อย่าง​เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ปอใจ๋ โดย​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​กึ๊ด​เถิง​ตั๋ว​เก่า​เลย แต่​กึ๊ด​เถิง​คน​ตังหลาย เปื้อ​ว่า​หมู่​เขา​จะ​ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ