Search form

1 โครินธ์ 10:1

เปาโล​เตื๋อน​เรื่อง​ฮูป​เคารพ

1ปี้น้อง​ตังหลาย ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เถิง​ต๋อน​ตี้​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา​ได้​ตวย​โมเสส​ไป หมู่​เขา​อยู่​ใต้​ก๋าน​ปกป้อง​ของ​เมฆ กับ​ได้​เตียว​ลัด​ทะเล​ไป​กู้​คน