Search form

1 โครินธ์ 10:11

11เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​เปื้อ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​เตื๋อน​คน​อื่น กับ​ได้​เขียน​เอา​ไว้​เปื้อ​เตื๋อน​เฮา​ตี้​อยู่​ใน​ยุค​ใก้​สิ้น​โลก