Search form

1 โครินธ์ 10:13

13ก๋าน​ลองใจ๋​ตึงหมด​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​ต่าง​จาก​ตี้​เกย​เกิด​ขึ้น​กับ​คน​ตังหลาย​มา​แล้ว แต่​พระเจ้า​สัตย์ซื่อ พระองค์​จะ​บ่ยอม​หื้อ​หมู่​ต้าน​ถูก​ลองใจ๋​เกิ๋น​ก๋ำลัง​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​จะ​ทน​ได้ พระองค์​จะ​หื้อ​ตาง​ออก​กับ​หมู่​ต้าน เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ทน​ได้