Search form

1 โครินธ์ 10:15

15ข้าพเจ้า​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​อย่าง​อู้​กับ​คน​ตี้​มี​ปั๋ญญา หื้อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​เต๊อะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​อู้