Search form

1 โครินธ์ 10:16

16เมื่อ​เฮา​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ต๋อน​กิ๋น​จาก​ถ้วย​ใน​โต๊ะ​ของ​พระองค์ เฮา​ก็​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​เลือด​ของ​พระคริสต์​บ่ใจ้​กา กับ​เมื่อ​เฮา​บิ​กิ๋น​เข้าหนมปัง เฮา​ก็​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​ตวย​บ่ใจ้​กา