Search form

1 โครินธ์ 10:20

20บ่ใจ้​เน่อ ข้าพเจ้า​หมายเถิง​ว่า เครื่องปู่จา​ตี้​หมู่​เขา​เอา​มา​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​นั้น​ก็​ได้​ปู่จา​ผี บ่ใจ้​พระเจ้า ข้าพเจ้า​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ส่วนฮ่วม​อะหยัง​กับ​ผี​หมู่​นั้น