Search form

1 โครินธ์ 10:27

27ถ้า​มี​ใผ​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​เจิญ​หมู่​ต้าน​ไป​กิ๋นเลี้ยง แล้ว​ต้าน​ใค่​ไป กู้​อย่าง​ตี้​เขา​ดา​หื้อ​กิ๋น​นั้น ก็​กิ๋น​ได้​โดย​บ่ต้อง​กึ๊ด​นัก​ว่า​จะ​ผิด​ก่อ