Search form

1 โครินธ์ 10:29

29ข้าพเจ้า​บ่ได้​หมายเถิง​จิต​สำนึก​ของ​หมู่​ต้าน แต่​หมายเถิง​จิต​สำนึก​ของ​คน​ตี้​บอก​นั้น บาง​คน​อาจ​จะ​ถาม​ว่า เยียะ​หยัง​อิสระ​ของ​เฮา​ต้อง​ขึ้น​อยู่​กับ​จิต​สำนึก​ของ​คน​อื่น​ตวย