Search form

1 โครินธ์ 10:30

30ถ้า​ข้าพเจ้า​กิ๋น​โดย​ก๋าน​ขอบ​พระคุณ เยียะ​หยัง​ต้อง​มี​ใผ​มา​ว่า​หื้อ​ข้าพเจ้า​ใน​สิ่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​แล้ว