Search form

1 โครินธ์ 10:31

31ย้อนจาอั้น​บ่ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​กิ๋น​จะ​ดื่ม​อะหยัง กาว่า​จะ​เยียะ​อะหยัง​ก็​ต๋าม หื้อ​เยียะ​เปื้อ​ถวาย​เกียรติ​พระเจ้า