Search form

1 โครินธ์ 10:33

33เหมือน​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮิ​เยียะ​กู้​อย่าง​เปื้อ​หื้อ​กู้​คน​ปอใจ๋ โดย​ตี้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​กึ๊ด​เถิง​ตั๋ว​เก่า​เลย แต่​กึ๊ด​เถิง​คน​ตังหลาย เปื้อ​ว่า​หมู่​เขา​จะ​ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ