Search form

1 โครินธ์ 10:7

7หมู่​ต้าน​ห้าม​กราบ​ไหว้​ฮูป​เคารพ​เหมือน​ตี้​บาง​คน​ใน​หมู่​เขา​เยียะ​กั๋น อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “หมู่​คน​นั้น​นั่ง​ลง​กิ๋น​กับ​ดื่ม แล้ว​ก็​ลุก​ขึ้น​มา​เต้นๆ ฟ้อนๆ มั่วสุม​ตาง​เพศ”