Search form

1 โครินธ์ 11

1หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​อย่าง​ข้าพเจ้า เหมือน​กับ​ตี้​ข้าพเจ้า​เยียะ​ต๋าม​อย่าง​พระคริสต์

เปาโล​สอน​เรื่อง​คุม​หัว​ของ​แม่ญิง

2ข้าพเจ้า​ขอ​ยกย่อง​หมู่​ต้าน​ย้อน​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เถิง​ข้าพเจ้า​ใน​กู้ๆ เรื่อง กับ​ฮักษา​กำสอน​ต่างๆ ตี้​สืบทอด​กั๋น​มา​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน 3ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​ว่า พระคริสต์​เป๋น​หัว​ของ​ป้อจาย​กู้​คน กับ​ป้อจาย​ก็​เป๋น​หัว​ของ​แม่ญิง กับ​พระเจ้า​ก็​เป๋น​หัว​ของ​พระคริสต์ 4จาอั้น ป้อจาย​คน​ใด​ตี้​อธิษฐาน​กาว่า​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​โดย​มี​ผ้า​คุม​หัว​อยู่ ก็​เยียะ​หื้อ​หัว​ของ​เขา​เสีย​เกียรติ 5แต่​แม่ญิง​คน​ใด​ตี้​อธิษฐาน​กาว่า​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​โดย​บ่ได้​เอา​ผ้า​คุม​หัว ก็​เยียะ​หื้อ​หัว​ของ​ตั๋ว​เสีย​เกียรติ ย้อน​เผียบ​เหมือน​ว่า​นาง​ได้​โก๋น​หัว​ไป​เหีย​แล้ว 6ถ้า​แม่ญิง​บ่เอา​ผ้า​คุม​หัว ก็​ไป​ตัด​ผม​เหีย​เต๊อะ แต่​ก็​เป๋น​เรื่อง​น่า​อาย​ตี้​แม่ญิง​จะ​ตัด​ผม​กาว่า​โก๋น​หัว จาอั้น หื้อ​เอา​ผ้า​คุม​หัว​เหีย 7ป้อจาย​บ่ต้อง​คุม​หัว ย้อน​ว่า​ป้อจาย​เป๋น​เหมือน​ภาพ​สะท้อน​กับ​ศักดิ์ศรี​ของ​พระเจ้า แต่​ส่วน​แม่ญิง​นั้น​เป๋น​ศักดิ์ศรี​ของ​ป้อจาย 8ย้อน​ว่า​ป้อจาย​บ่ได้​มา​จาก​แม่ญิง แต่​พระเจ้า​หื้อ​แม่ญิง​มา​จาก​ป้อจาย 9กับ​บ่ได้​สร้าง​ป้อจาย​ขึ้น​เปื้อ​แม่ญิง แต่​สร้าง​แม่ญิง​เปื้อ​ป้อจาย 10ย้อน​จาอี้ แม่ญิง​ก็​สมควร​ตี้​จะ​มี​สัญลักษณ์​ตี้​แสดง​เถิง​สิทธิ​อำนาจ​อยู่​บน​หัว​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​หัน 11แต่​จาใด​ก็​ต๋าม ใน​จีวิต​ของ​เฮา​ตี้​เป๋น​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​นั้น ป้อจาย​ก็​ต้อง​เปิ้ง​แม่ญิง กับ​แม่ญิง​ก็​ต้อง​เปิ้ง​ป้อจาย 12ย้อน​ว่า​พระเจ้า​สร้าง​แม่ญิง​จาก​ป้อจาย กับ​ป้อจาย​ก็​เกิด​จาก​แม่ญิง​ตวย แต่​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ก็​มา​จาก​พระเจ้า

13ต้าน​ตังหลาย​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​เต๊อะ​ว่า ก๋าน​ตี้​แม่ญิง​จะ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​ใน​ตี้​จุมนุม แต่​บ่เอา​ผ้า​คุม​หัว มัน​สมควร​แล้ว​กา 14โดย​ทั่วไป​แล้ว เฮา​ก็​ฮู้​บ่ใจ้​กา ว่า​ถ้า​ป้อจาย​ไว้​ผม​ยาว​ก็​เป๋น​ตี้​น่า​ละอาย 15แต่​ถ้า​แม่ญิง​ไว้​ผม​ยาว​ก็​เป๋น​ศักดิ์ศรี​ของ​นาง ย้อน​ว่า​ผม​ยาว​นั้น​ก็​เป๋น​เหมือน​ผ้า​ตี้​ได้​หื้อ​ไว้​คุม​หัว 16แต่​ถ้า​ใผ​จะ​เถียง​ข้าพเจ้า​เรื่อง​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​บอก​ไว้​เลย​ว่า หมู่​เฮา​กับ​คน​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ บ่ได้​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ใน​แบบ​อื่น​เลย

ก๋าน​กิ๋น​เลี้ยง​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า

17เรื่อง​ตี้​ข้าพเจ้า​จะ​สอน​ต่อ​ไป​นี้ ข้าพเจ้า​บ่มี​อะหยัง​จะ​ยกย่อง​หมู่​ต้าน ย้อน​เมื่อ​หมู่​ต้าน​มา​จุมนุม​กั๋น ก็​ได้​ผล​เสีย​นัก​เหลือ​ผล​ดี 18อย่าง​ตี้​นึ่ง ข้าพเจ้า​ได้ยิน​มา​ว่า เมื่อ​หมู่​ต้าน​มา​จุมนุม​นมัสก๋าน​กั๋น​ก็​แตกแยก​กั๋น​เป๋น​หมู่ๆ กับ​ข้าพเจ้า​ก็​เจื้อ​ว่า​ท่า​จะ​แต๊​อยู่ 19ย้อน​ว่า​จะ​ต้อง​มี​ก๋าน​แตกแยก​กั๋น​ใน​หมู่​ต้าน เปื้อ​จะ​ได้​ฮู้​ว่า ใผ​อยู่​ฝ่าย​พระเจ้า 20เมื่อ​หมู่​ต้าน​มา​จุมนุม​กั๋น กับ​ตี้​กิ๋น​เลี้ยง​กั๋น​นั้น ก็​บ่ใจ้​ก๋าน​กิ๋น​เลี้ยง​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 21ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ต่าง​คน​ต่าง​ฟั่ง​กิ๋น​ของกิ๋น​ของ​ตั๋ว​เหีย บ่ได้​แบ่ง​คน​อื่น เลย​ก๋าย​เป๋น​พ่อง​ก็​ใค่​อยาก พ่อง​ก็​กิ๋น​จ๋น​เมา 22หมู่​ต้าน​บ่มี​บ้าน​ตี้​จะ​กิ๋น​กับ​ดื่ม​กา กาว่า​หมู่​ต้าน​ใค่​อยาก​ดู​แควน​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า แล้ว​เยียะ​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ตี้​ตุ๊กยาก​ต้อง​ขาย​ขี้​หน้า​กา แล้ว​จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ว่า​จาใด​ดี จะ​หื้อ​ยกย่อง​หมู่​ต้าน​กา ข้าพเจ้า​ยกย่อง​ต้าน​บ่ได้​แต๊ๆ

23กำ​สอน​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​กับ​หมู่​ต้าน​นั้น ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า คือ​ใน​คืน​ตี้​พระเยซู​โดน​หักหลัง​นั้น พระองค์​ได้​หยิบ​เข้าหนมปัง​ขึ้น​มา 24ขอบพระคุณ​พระเจ้า แล้ว​บิ​ออก​อู้​ว่า “นี่​เป๋น​ตั๋ว​ของ​เฮา ตี้​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​กึ๊ด​เถิง​เฮา” 25เมื่อ​กิ๋น​เข้าหนมปัง​แล้ว พระองค์​ก็​ก๋ำ​ถ้วย​ขึ้น​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น แล้ว​อู้​ว่า “ถ้วย​นี้​เป๋น​พันธสัญญา​ใหม่ ตี้​พระองค์​จะ​ยืนยัน​โดย​เลือด​ของ​เฮา เมื่อ​ใด​ตี้​หมู่​ต้าน​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​นี้ หื้อ​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​กึ๊ด​เถิง​เฮา” 26ย้อน​เมื่อ​ใด​ตี้​หมู่​ต้าน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​กับ​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​นี้ หมู่​ต้าน​ก็​ได้​บอก​เถิง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า จ๋น​เถิง​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา

27จาอั้น​ถ้า​ใผ​กิ๋น​เข้าหนมปัง กับ​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อย่าง​บ่สมควร เขา​ก็​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​ตั๋ว​กับ​เลือด​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 28หื้อ​กู้​คน​กวด​ผ่อ​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​ดี​ก่อน​ตี้​จะ​กิ๋น​เข้าหนมปัง​กับ​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​นี้ 29ย้อน​ว่า​คน​ตี้​กิ๋น​โดย​บ่ได้​หื้อ​เกียรติ​ตั๋ว​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เมื่อ​กิ๋น​ไป​แล้ว​ก็​เต้า​กับ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เก่า​ถูก​ลงโต้ษ 30ย้อน​จาอั้น หมู่​ต้าน​หลาย​คน​เถิง​ได้​บ่แข็งแฮง​กับ​บ่สบาย พ่อง​ก็​ต๋าย​ไป​เหีย 31แต่​ถ้า​เฮา​กวด​ผ่อ​ใจ๋​ตั๋ว​เก่า​ก่อน เฮา​ก็​จะ​ได้​บ่ต้อง​โดน​ลงโต้ษ 32ต๋อน​ตี้​เฮา​โดน​ลงโต้ษ​นั้น พระองค์​ก่ำลัง​ตี๋​สอน​เฮา เปื้อ​บ่หื้อ​เฮา​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป​ฮ่วม​กับ​คน​ใน​โลก​นี้ 33จาอั้น​ปี้น้อง​ตังหลาย เมื่อ​หมู่​ต้าน​มา​จุมนุม​เปื้อ​จะ​ฮ่วม​กิ๋น​เลี้ยง​กั๋น​นั้น ก็​หื้อ​ถ้า​กิ๋น​พร้อม​กั๋น 34ถ้า​มี​ใผ​ใค่​อยาก​แก่​ก็​หื้อ​เขา​กิ๋น​ลุก​บ้าน​มา​ก่อน เปื้อ​ว่า​เมื่อ​มา​จุมนุม​กั๋น จะ​ได้​บ่โดน​ลงโต้ษ​จาก​พระเจ้า ส่วน​เรื่อง​อื่นๆ นั้น เมื่อ​ข้าพเจ้า​มา​จะ​สอน​หื้อ​ต้าน