Search form

1 โครินธ์ 11:10

10ย้อน​จาอี้ แม่ญิง​ก็​สมควร​ตี้​จะ​มี​สัญลักษณ์​ตี้​แสดง​เถิง​สิทธิ​อำนาจ​อยู่​บน​หัว​เปื้อ​หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​หัน