Search form

1 โครินธ์ 11:13

13ต้าน​ตังหลาย​กึ๊ด​เอา​คน​เดียว​เต๊อะ​ว่า ก๋าน​ตี้​แม่ญิง​จะ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​ใน​ตี้​จุมนุม แต่​บ่เอา​ผ้า​คุม​หัว มัน​สมควร​แล้ว​กา