Search form

1 โครินธ์ 11:18

18อย่าง​ตี้​นึ่ง ข้าพเจ้า​ได้ยิน​มา​ว่า เมื่อ​หมู่​ต้าน​มา​จุมนุม​นมัสก๋าน​กั๋น​ก็​แตกแยก​กั๋น​เป๋น​หมู่ๆ กับ​ข้าพเจ้า​ก็​เจื้อ​ว่า​ท่า​จะ​แต๊​อยู่