Search form

1 โครินธ์ 11:2

เปาโล​สอน​เรื่อง​คุม​หัว​ของ​แม่ญิง

2ข้าพเจ้า​ขอ​ยกย่อง​หมู่​ต้าน​ย้อน​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เถิง​ข้าพเจ้า​ใน​กู้ๆ เรื่อง กับ​ฮักษา​กำสอน​ต่างๆ ตี้​สืบทอด​กั๋น​มา​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน