Search form

1 โครินธ์ 11:22

22หมู่​ต้าน​บ่มี​บ้าน​ตี้​จะ​กิ๋น​กับ​ดื่ม​กา กาว่า​หมู่​ต้าน​ใค่​อยาก​ดู​แควน​คริสตจักร​ของ​พระเจ้า แล้ว​เยียะ​หื้อ​คน​ของ​พระองค์​ตี้​ตุ๊กยาก​ต้อง​ขาย​ขี้​หน้า​กา แล้ว​จะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ว่า​จาใด​ดี จะ​หื้อ​ยกย่อง​หมู่​ต้าน​กา ข้าพเจ้า​ยกย่อง​ต้าน​บ่ได้​แต๊ๆ