Search form

1 โครินธ์ 11:24

24ขอบพระคุณ​พระเจ้า แล้ว​บิ​ออก​อู้​ว่า “นี่​เป๋น​ตั๋ว​ของ​เฮา ตี้​ได้​หื้อ​ไว้​กับ​ต้าน​ตังหลาย หื้อ​เยียะ​จาอี้​เปื้อ​กึ๊ด​เถิง​เฮา”