Search form

1 โครินธ์ 11:26

26ย้อน​เมื่อ​ใด​ตี้​หมู่​ต้าน​กิ๋น​เข้าหนมปัง​กับ​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​นี้ หมู่​ต้าน​ก็​ได้​บอก​เถิง​ก๋าน​ต๋าย​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า จ๋น​เถิง​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา