Search form

1 โครินธ์ 11:27

27จาอั้น​ถ้า​ใผ​กิ๋น​เข้าหนมปัง กับ​กิ๋น​เหล้า​องุ่น​จาก​ถ้วย​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​อย่าง​บ่สมควร เขา​ก็​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​ตั๋ว​กับ​เลือด​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า