Search form

1 โครินธ์ 11:4

4จาอั้น ป้อจาย​คน​ใด​ตี้​อธิษฐาน​กาว่า​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​โดย​มี​ผ้า​คุม​หัว​อยู่ ก็​เยียะ​หื้อ​หัว​ของ​เขา​เสีย​เกียรติ