Search form

1 โครินธ์ 11:6

6ถ้า​แม่ญิง​บ่เอา​ผ้า​คุม​หัว ก็​ไป​ตัด​ผม​เหีย​เต๊อะ แต่​ก็​เป๋น​เรื่อง​น่า​อาย​ตี้​แม่ญิง​จะ​ตัด​ผม​กาว่า​โก๋น​หัว จาอั้น หื้อ​เอา​ผ้า​คุม​หัว​เหีย