Search form

1 โครินธ์ 11:7

7ป้อจาย​บ่ต้อง​คุม​หัว ย้อน​ว่า​ป้อจาย​เป๋น​เหมือน​ภาพ​สะท้อน​กับ​ศักดิ์ศรี​ของ​พระเจ้า แต่​ส่วน​แม่ญิง​นั้น​เป๋น​ศักดิ์ศรี​ของ​ป้อจาย