Search form

1 โครินธ์ 12:10

10หื้อ​คน​นึ่ง​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ได้ หื้อ​แหม​คน​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ได้ หื้อ​แหม​คน​ฮู้​ว่า​สิ่ง​ใด​มา​จาก​พระเจ้า​สิ่ง​ใด​บ่ใจ้ กับ​หื้อ​แหม​คน​อู้​ภาษา​อื่นๆ กับ​หื้อ​แหม​คน​แป๋​ภาษา​หมู่​นั้น​ได้