Search form

1 โครินธ์ 12:13

13ย้อน​ว่า​บ่ว่า​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​กาว่า​จาว​กรีก เป๋น​ขี้ข้า​กาว่า​มี​อิสระ กู้​คน​ก็​ได้ฮับ​บัพติศมา​โดย​พระวิญญาณ​องค์​เดียว เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​เดียว​กั๋น เฮา​กู้​คน​ก็​ได้ฮับ​พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น​อยู่​ใน​เฮา