Search form

1 โครินธ์ 12:15

15ถ้า​ตี๋น​จะ​อู้​ว่า “เฮา​บ่ใจ้​มือ เฮา​เลย​บ่ใจ้​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว” เถิง​จะ​อู้​จาอั้น​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ตี๋น​เลิก​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​ได้