Search form

1 โครินธ์ 12:16

16ถ้า​หู​จะ​อู้​ว่า “เฮา​บ่ใจ้​ต๋า เฮา​เลย​บ่ใจ้​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว” เถิง​จะ​อู้​จาอั้น​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​หู​เลิก​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ของ​ตั๋ว​ได้