Search form

1 โครินธ์ 12:21

21จาอั้น ต๋า​จะ​อู้​กับ​มือ​ว่า “เปิ้น​บ่ต้องก๋าน​ตั๋ว” ก็​บ่ได้ กาว่า หัว​จะ​อู้​กับ​ตี๋น​ว่า “เปิ้น​บ่ต้อง​ก๋าน​ตั๋ว” ก็​บ่ได้