Search form

1 โครินธ์ 12:24

24แต่​ส่วน​ตี้​ดี​งาม​แล้ว ก็​บ่ต้อง​เอา​ใจ๋​ใส่​หื้อ​นัก​แหม พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​จัด​วาง​ส่วน​ต่างๆ ของ​ตั๋ว​โดย​หื้อ​ส่วน​ตี้​ต่ำต้อย​ได้ฮับ​เกียรติ​นัก​ขึ้น