Search form

1 โครินธ์ 12:26

26ถ้า​ส่วน​ใด​ส่วน​นึ่ง​เจ็บ ส่วน​อื่นๆ ตึงหมด​ใน​ตั๋ว​ก็​เจ็บ​ไป​ตวย ถ้า​ส่วน​ใด​ส่วน​นึ่ง​ได้ฮับ​เกียรติ ส่วน​อื่นๆ ตึงหมด​ก็​ฮ่วม​จื้นจม​ยินดี​ไป​ตวย