Search form

1 โครินธ์ 12:31

31ขอ​หื้อ​ต้าน​ฮิ​หา​ของ​ประทาน​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด

เปาโล​สอน​เรื่อง​ความ​ฮัก

ข้าพเจ้า​จะ​จี๊​หื้อ​หมู่​ต้าน​หัน​เถิง​ตาง​ตี้​ดี​ตี้​สุด