Search form

1 โครินธ์ 12:8

8พระวิญญาณ​หื้อ​คน​นึ่ง​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มี​ปั๋ญญา กับ​พระวิญญาณ​องค์​เดียว​กั๋น​นั้น​ก็​หื้อ​แหม​คน​นึ่ง​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มี​ความ​ฮู้