Search form

1 โครินธ์ 13

1เถิงแม้​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​อู้​ภาษา​อื่นๆ กาว่า​อู้​ภาษา​ของ​ทูตสวรรค์​ได้​ตวย แต่​ถ้า​บ่มี​ความ​ฮัก ข้าพเจ้า​ก็​เป๋น​ก้า​ก๊อง​กาว่า​ฉาบ​ตี้​ตี๋​หื้อ​มี​เสียง​เหีย​เต้าอั้น 2เถิงแม้​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ได้ กาว่า​เข้าใจ๋​ใน​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ตึงหมด​ของ​พระองค์ กับ​มี​ความ​ฮู้​กู้​อย่าง กาว่า​มี​ความ​เจื้อ​นัก​เถิง​ขนาด​จะ​ย้าย​ดอย​ได้ แต่​ถ้า​บ่มี​ความ​ฮัก ข้าพเจ้า​ก็​บ่มี​ก้า​อะหยัง​เลย 3เถิงแม้​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​หื้อ​สิ่ง​ของ​ตึงหมด​ตี้​ข้าพเจ้า​มี​กับ​คน​ตุ๊ก​คน​ยาก กาว่า​ยอม​สละ​ตั๋ว​หื้อ​เอา​ไป​เผา​ไฟ​เหีย แต่​ถ้า​บ่มี​ความ​ฮัก มัน​ก็​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​กับ​ข้าพเจ้า​เลย

4ความ​ฮัก​นั้น​ก็​ต้อง​มี​ความ​อดทน ต้อง​มี​ความ​เมตต๋า​กรุณา บ่ขอย​กั๋น บ่อวด​ตั๋ว​กาว่า​จ๋องหอง 5ต้อง​มี​ความ​สุภาพ บ่หัน​แก่​ตั๋ว บ่หมิ้ง บ่จ๋ำ​ความ​ผิด​ของ​คน​อื่น 6บ่จื้นจม​ยินดี​ใน​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี แต่​จื้นจม​ยินดี​ใน​ความ​จริง 7ความ​ฮัก​ทน​ได้​กู้​อย่าง เจื้อ​วางใจ๋​อยู่​ตลอด มี​ความ​หวัง​อยู่​ตลอด​กับ​อดทน​ต่อ​กู้​อย่าง

8ความ​ฮัก​คง​อยู่​ตลอด​ไป แต่​ก๋าน​บอก​ถ้อย​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​นั้น​ก็​จะ​หาย​ไป แม้แต่​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ก็​จะ​เลิก​อู้​กั๋น กับ​ความ​ฮู้​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ก็​จะ​เสีย​ไป 9ย้อน​ว่า​เฮา​ฮู้​ก้า​บาง​ส่วน กับ​บอก​ถ้อยกำ​นั้น​ได้​ก้า​บาง​ส่วน​เต้าอั้น 10แต่​เมื่อ​ความ​สมบูรณ์​มา​เถิง​แล้ว ตี้​เป๋น​บาง​ส่วน​นั้น​ก็​จะ​หาย​ไป 11ต๋อน​ตี้​ข้าพเจ้า​เป๋น​หละอ่อน ข้าพเจ้า​อู้​อย่าง​หละอ่อน กึ๊ด​อย่าง​หละอ่อน ใจ๊​เหตุผล​อย่าง​หละอ่อน แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​ใหญ่​แล้ว ข้าพเจ้า​ก็​เลิก​เยียะ​อย่าง​หละอ่อน​จาอั้น​ละ 12ย้อน​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​เผียบ​เหมือน​เฮา​หัน​ภาพ​มัวๆ ใน​แว่น แต่​เมื่อ​ความ​สมบูรณ์​นั้น​มา​เถิง ข้าพเจ้า​จะ​หัน​ถี่​เหมือน​อยู่​ต่อหน้า​กั๋น ตี้​ข้าพเจ้า​ฮู้​ต๋อน​นี้​ก็​เป๋น​ก้า​บาง​ส่วน แต่​เมื่อ​เวลา​นั้น​มา​เถิง ข้าพเจ้า​จะ​ฮู้​หมด​กู้​อย่าง​เหมือน​ตี้​พระเจ้า​ฮู้จัก​ข้าพเจ้า 13แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​มี​อยู่​สาม​อย่าง​ตี้​ยัง​คง​อยู่ คือ​ความ​เจื้อ ความ​หวัง กับ​ความ​ฮัก แต่​ตึงหมด​นี้​ความ​ฮัก​สำคัญ​ตี้​สุด