Search form

1 โครินธ์ 13:13

13แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​มี​อยู่​สาม​อย่าง​ตี้​ยัง​คง​อยู่ คือ​ความ​เจื้อ ความ​หวัง กับ​ความ​ฮัก แต่​ตึงหมด​นี้​ความ​ฮัก​สำคัญ​ตี้​สุด