Search form

1 โครินธ์ 13:2

2เถิงแม้​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​อู้​ถ้อยกำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ได้ กาว่า​เข้าใจ๋​ใน​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​ตึงหมด​ของ​พระองค์ กับ​มี​ความ​ฮู้​กู้​อย่าง กาว่า​มี​ความ​เจื้อ​นัก​เถิง​ขนาด​จะ​ย้าย​ดอย​ได้ แต่​ถ้า​บ่มี​ความ​ฮัก ข้าพเจ้า​ก็​บ่มี​ก้า​อะหยัง​เลย