Search form

1 โครินธ์ 13:8

8ความ​ฮัก​คง​อยู่​ตลอด​ไป แต่​ก๋าน​บอก​ถ้อย​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​นั้น​ก็​จะ​หาย​ไป แม้แต่​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ​ก็​จะ​เลิก​อู้​กั๋น กับ​ความ​ฮู้​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​ก็​จะ​เสีย​ไป