Search form

1 โครินธ์ 14:1

เปาโล​สอน​เรื่อง​ก๋าน​อู้​ภาษา​อื่นๆ

1หื้อ​ฮิ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ฮัก​จาอี้ กับ​หื้อ​ตั้งใจ๋​ตี้​จะ​ใค่​ได้​ของ​ประทาน​ฝ่าย​พระวิญญาณ โดย​เฉพาะ​ก๋าน​บอก​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า