Search form

1 โครินธ์ 14:12

12ก็​เหมือน​เดียว​กั๋น​กับ​หมู่​ต้าน เมื่อ​หมู่​ต้าน​กระตือรือร้น​อยาก​จะ​ได้​ของ​ประทาน​จาก​พระวิญญาณ ก็​หื้อ​ฮิ​หา​ของ​ประทาน​ตี้​จะ​จ้วย​คริสตจักร​หื้อ​จ๋ำเริญ​ขึ้น