Search form

1 โครินธ์ 14:16

16ย้อน​ถ้า​ต้าน​สรรเสริญ​พระเจ้า​โดย​จิตวิญญาณ​เต้าอั้น แล้ว​คน​ตี้​อยู่​ตวย​บ่เข้าใจ๋ เขา​จะ​อู้​ว่า “อาเมน” กับ​ขอบคุณ​พระเจ้า​ตวย​ได้​จาใด ใน​เมื่อ​เขา​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​อู้​อะหยัง