Search form

1 โครินธ์ 14:2

2ย้อน​ว่า​คน​ตี้​อู้​ภาษา​อื่นๆ​นั้น บ่ได้​อู้​กับ​คน แต่​อู้​กับ​พระเจ้า ย้อน​ว่า​บ่มี​ใผ​เข้าใจ๋ สิ่ง​ตี้​เขา​อู้​เป๋น​ข้อ​ล้ำเลิ็ก​เซิ่ง​อู้​โดย​พระวิญญาณ