Search form

1 โครินธ์ 14:20

20ปี้น้อง​ตังหลาย​เหย บ่ดี​กึ๊ด​อย่าง​หละอ่อน​เน่อ ใน​เรื่อง​บ่ดี​ก็​หื้อ​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อยๆ แต่​ใน​เรื่อง​กำกึ๊ด​หื้อ​กึ๊ด​เหมือน​คน​ตี้​ใหญ่​แล้ว